تبلیغات

11قانون جدیدی که به شما کمک می کند تا فروش‌تان با سرعت نور افزایش پیدا کند:

11 قانون برای افزایش فروش‌تان با سرعت نور

11قانون جدیدی که به شما کمک می کند تا فروش‌تان با سرعت نور افزایش پیدا کند: ۱. روش‌های قدیمی فروش دیگر کارایی ندارد دوره‌ی روش‌های پردردسر و بی‌قاعده به سرآمده است. در قرن ۲۱ باید با خلاقیت، بها دادن به ارزش‌ها و ایجاد روابط اصولی، چه در اینترنت و چه ... ادامه مطلب
02188612035